Skärihub: Gemensamma utrymmen för distansarbete i skärgården

Aarón Blanco Tejedor

Aarón working in Korpo coworking space

Distansarbete håller på att bli verklighet för många anställda och företagare. Möjligheten att arbeta hemifrån eller på något annat ställe borta från den traditionella arbetsplatsen blir mer och mer attraktivt, särskilt efter covid-pandemin. Samtidigt som möjligheten att arbeta hemifrån har många fördelar, kan det ibland vara ensamt eftersom det saknar dimensionen av mänsklig kontakt och något som är avgörande för småföretagare: nätverk.

Och det är där samarbetsutrymmen lyser. De erbjuder småföretagaren eller distansarbetaren möjligheten att byta landskap och lägga till en mänsklig kontakt utan att förbinda sig till en långtidsuthyrning av ett kontor eller annan fysisk plats.

Skärihub Gemensamma utrymmen för distansarbete i skärgården

SkäriHUB, som fungerar som ett samarbete mellan Pargas stad och Åbo yrkeshögskola, med ekonomiskt stöd från Europeiska unionen, vill vara samarbetsutrymmet i skärgården. Mellan mars och maj 2023 kommer de att genomföra ett experiment på samarbetskontor i Korpo, Nagu och Pargas. Med detta experiment undersöker de inte bara behovet av sådana anläggningar i skärgården, utan även många andra aspekter: till exempel hur utformningen av fysiska anläggningar påverkar prestation, hälsa och motivation vid distansarbete.

Korpos arbetsutrymme finns på områdeskontoret och invigdes den 8 mars. Ursula Hyrkkänen, en av ledarna för projektet och hälso- och välmåendeforskare vid Åbo yrkeshögskola, var på plats. Vi passade på att göra en kort intervju med henne och Anu Granberg för att lära oss mer om projektet.

Ursula Hyrkkänen standing in front of a desk with two screens on Korpo island
Ursula Hyrkkänen

Hej Ursula. Du bor själv i skärgården, nära Nådendal (på ön Otava). Kan du berätta hur det här projektet startade och varför du tycker att det är viktigt med en SkäriHUB i den här delen av skärgården?

Min forskning fokuserar på moderna arbetsformer. Funktionaliteten och användningen av olika arbetsytor är ett relaterat tema. När vi i vår forskargrupp, New Ways of Promoting Performance, hörde talas om Pargas stads mål att utveckla HUB-verksamhet i sitt område, var vi omedelbart glada över att gå med i idén.

Drömmen om att arbeta nära hemmet är också personlig. Jag bor på ön Otava, som är en del av Nådendals skärgård. Jag uppskattar skärgårdens natur och karaktär. Min arbetsplats är i Åbo, men jag jobbar också hemifrån när jag kan.

Även om jag har bra arbetsförhållanden hemma, tror jag att den här typen av samarbetsrum nära hemmet erbjuder en möjlighet att lära känna entreprenörer och andra distansarbetare i området.

Jag tror även att dessa HUBar kommer att skapa en unik arbetsgemenskap för öbor, där lokala entreprenörer och anställda på olika företag inte bara gör sitt arbete och har roligt, utan också får ny energi till sitt arbete genom att träffa en stor variation av företagare, arbetare och människor.

Hej Anu. Jag har förstått att under projektets tre första månader är arbetsutrymmena gratis, eftersom användarna av samarbetsutrymmena deltar i din institutions forskning vid Åbo yrkeshögskola. Vilka aspekter forskar du kring och vad förväntar du dig att lära dig av denna forskning?

Under tre månader är användningen av huben kostnadsfri i Pargas, Nagu och Korpo. Gemensamma arbetsutrymmen, eller hubbar, har funnits i stadsmiljöer länge, men i skärgården har man än så länge bara drömt om dem. Geografiskt är skärgården unik, t.ex. på grund av de långa avstånden, och under försöket är syftet att ta reda på vilken typ av hubkoncept som skulle fungera i skärgården. Det vill säga att ett av målen med försöket är att ta reda på vilken typ av hubmiljö och verksamhetsmodell som skulle kunna vara lämplig för skärgården och att använda projektets resultat när man etablerar en möjlig och önskad hub i framtiden.

Aarón working in Korpo coworking space
Aarón Blanco Tejedor

Efter dessa första tre månader, vad kan vi förvänta oss av skärgårdens samarbetsutrymmen?

Detta är ett tre månader långt pilotförsök, varefter resultatet kommer att utvärderas. Målet är att ha en permanent hub i skärgården i framtiden och de första stegen tas nu.

Jag märkte att du organiserar möten under dessa tre månader där du vill väcka diskussioner om olika ämnen. Kan du prata om de olika teman för dessa möten?

Under den tre månader långa provperioden anordnar Åbo yrkeshögskola evenemang med olika teman i huben. Det finns olika temaevenemang under teman “Arbetsdesign som källa till välbefinnande” och “Produktivitet för arbetet”. Beträffande den första finns t.ex. vägledning och tips för arbetssätt som stödjer trivsel i arbetet, guidad utomhusmotion, och en diskussion om gemenskap som tillgång och möjlighet i flerplatsarbete, samt om förväntningar när man tänker på SkäriHUB. När det gäller det senare temat kan deltagarna gå med i workshops, vars ämnen är affärsdesign, innehållsmarknadsföring samt sociala medier och reklamverktyg.

Hur kommer jag igång?

  • Tag kontakt med Annemo Palmroos-Broos (Annemo e-mail: An*******************@pa****.fi)
  • Fyll i startblanketten (deltagarens uppgifter i utgångsläget)
  • Kvittera ut nyckel till HUBBEN

Hur fungerar SkäriHUBBEN

  • Fyll i gästboken för varje gång du besöker HUBBEN (datum, namn, företag)
  • Genom att delta i experimentet förbinder du dig att ge feedback och dela erfarenheter som användare i enlighet med SkäriHUBBENS mål för att bygga framtidens HUB-koncept
  • Njut av arbete, co-working-upplevelser och var med och utveckla framtidens skärgårds-HUB
  • När experimentet är klart fyller du i deltagarformuläret (slutformuläret)
Turku AMK logo
Logo Pargas Parainen

Table of contents